תואר ראשון תשע"ט - סמסטר ב

מטרת הלימודים

 מטרת הלימודים היא להכשיר את התלמידים לתעסוקה במדעי המחשב ובנושאים בין-תחומיים המשלבים מדעי המחשב עם תחומים אחרים, וכן ללימודי המשך מתקדמים לתארים גבוהים  במדעי המחשב.

הרוב המכריע של בוגרי החוג משתלב מייד עם סיום הלימודים בתעשיית ההי-טק הישראלית. למעשה, חלק ניכר (כמחצית) מתלמידינו מועסקים במשרות סטודנט כבר בשנה השניה והשלישית ללימודיהם.

החברות בהן ניתן  למצוא את בוגרי (ותלמידי) החוג כוללות את אינטל, אלביט, י.ב.מ, מיקרוסופט, פיליפס, קוואלקום, רפאל, ועוד רבות אחרות, כולל חברות הזנק (סטארט-אפ) רבות.

מסלולי הלימוד

החוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה מציע מסלולי לימוד ייחודיים לתואר ראשון, שמטרתם להכשיר את הבוגרים באופן מיטבי לתעסוקה בעולם משתנה ודינאמי. אנו מציעים מסלולים חד-וגיים ודו-חוגיים, כמופרט להלן. לפרטים מלאים ראה בעמ' 16-21 בדפי מידע.

מסלולי הלימוד החד-חוגיים (203102-18-01)

 1. המסלול החד-חוגי המורחב
 2. המסלול החד חוגי עם התמחות במדעים ויזואליים
 3. המסלול החד-חוגי עם התמחות באבטחת מידע ונתונים
 4. המסלול החד-חוגי עם התמחות בלמידה ממוכנת
 5. המסלול החד-חוגי עם התמחות במערכות מידע גאוגרפיות
 6. המסלול החד חוגי עם התמחות ברשתות חברתיות
 7. המסלול החד-חוגי עם התמחות בבלשנות חישובית
 8. המסלול החד-חוגי עם התמחות בטכנולוגיה, מדיה וחברה

הערה: מסיבות שונות, יתכן שלא ניתן יהיה להשלים את מסלול ההתמחות שהסטודנט בחר. אם חסרות רק 4 נקודות זכות להתמחות, הסטודנט יוכל להשלים את החסר בקורס(י) בחירה במדעי המחשב. במקרה אחר, הסטודנט יוכל לבחור בכל מסלול חד חוגי אחר.

 1. המסלול החד חוגי עם לימודי חטיבה (ע"ס 20 נקודות זכות לפחות בלימודים קודמים):
 • חטיבת לימודים במדעים/הנדסה
 • חטיבת לימודים במדעי החברה
 • חטיבת לימודים במדעי הרוח
 • חטיבת לימודים במדעי המתמטיקה
 • חטיבת לימודים במערכות מידע
 • חטיבת לימודים במשפטים
 • חטיבת לימודים בחינוך
 • חטיבת לימודים ברפואה/בריאות/רווחה

מסלולי הלימוד הדו-חוגיים

 1. מסלול דו חוגי במדעי המחשב ומתמטיקה (יש להירשם לתכנית 203101-18-03 וכן להירשם לתכנית המקבילה בחוג למתמטיקה).
 2. מסלול דו חוגי במדעי המחשב ומערכות מידע (יש להירשם לתכנית 203101-18-02 וכן להירשם לתכנית המקבילה בחוג למערכות מידע)
 3. מסלול דו-חוגי במדעי המחשב עם החוג לביולוגיה (יש להירשם לתכנית 203123-18-01 וכן להירשם לתכנית המקבילה בחוג לביולוגיה). במסלול זה 170 נקודות זכות, לעומת 120 נקודות זכות בכל מסלול אחר. (אינו פתוח לרישום בסמסטר ב')
 4. מסלול דו-חוגי במדעי המחשב עם החוג למדעי הקוגניציה (יש להירשם לתכנית 203106-18-01 וכן להירשם לתכנית המקבילה בחוג למדעי הקוגניציה).

* לפירוט מלא של כל מסלולי הלימוד ראה בעמ' 16-21 בדפי מידע.

תנאי קבלה

1. עמידה  בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג.

2.  עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:

     ברמה של 5 יחידות - בציון 75 ומעלה.

     ברמה של  4 יחידות - בציון 90 ומעלה.  

* תנאי קבלה לתוכנית המשולבת למדעי המחשב וביולוגיה ומדעי המחשב עם מדעי הקוגניציה הינם  שונים מתנאי הקבלה לשאר מסלולי הלימוד בחוג.

3. החוג מעוניין לתת למועמדים אשר נמצאים בטווח ההמתנה אפשרות להתקבל לחוג. לשם כך, מתוכננת בימים אלו מכינה חוגית אשר צפויה להיפתח באוקטובר 2018 ולהימשך במהלך סמסטר א'. לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות החוג.

4. אפיק מעבר מאוניברסיטה הפתוחה. לפרטים לחץ כאן.

5. קבלה לשנה מתקדמת על סמך לימודים קודמים. לפרטים לחץ כאן.

תלמידי שנה א' יחלו את לימודיהם בקורס הכנה ללימודים אקדמיים כ-10 ימים לפני פתיחת שנת הלימודים האוניברסיטאית לכלל התלמידים. מטרת קורס זה היא לרענן ולחזק את הידע המתמטי, לספק כלים בסיסיים במדעי המחשב ולתת בסיס במיומנויות למידה.

 * המועד האחרון להרשמה - 24 בינואר 2019.

* מועמדים הניגשים למבחן הפסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - דצמבר 2018.

* המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 24 בינואר 2019.

ניתן להתחיל את הלימודים בסמסטר א' או בסמסטר ב'.

 

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

 • dummy04-8240259

 • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

 • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search