סגירת תואר מתבצעת לפי שנת התחלת הלימודים בחוג

לנוחיותכם, מצ''ב דפי סגירת תואר (לפי שנה''ל ומסלולי הלימוד)

תשע"ה ואילך    

חד-חוגי      דו-חוגי מתמטיקה      דו-חוגי מערכות מידע      דו חוגי עם ביולוגיה

תשע"ב-תשע"ד    

 חד-חוגי    דו-חוגי

בקשות לסגירת תואר
סטודנטים אשר סיימו את כל חובותיהם לתואר וקיבלו את כל הציונים הסופיים ומעוניינים לפתוח בהליכים לסגירת תואר מתבקשים לפנות באמצעות פורטל הסטודנטים ולציין את כל הפרטים הבאים:
* שם משפחה ושם פרטי
* ת.ז.
* מסלול לימודים: חד-חוגי או דו-חוגי (החוג השני)
* מס' טל' נייד
* e-mail
* מטלה אחרונה בתואר (שם הקורס/סמינר)
* תאריך הגשה/ביצוע המטלה (נא לציין תאריך מדויק)
* הערות (קורסים עודפים וכו')
* כתובת מגורים
* טלפון בבית
* מקום עבודה
* תפקיד/עיסוק

סיכום לימודים מוכן לחתימה ישלח אליך למייל.

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

  • dummy04-8240259

  • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

  • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search