תלמיד במסלול עם תיזה צריך להתקשר עם מנחה בתוך שלושה סמסטרים, ולהגיש הצעת מחקר תוך ארבעה סמסטרים.

אפשרויות מימון

תלמידים מצטיינים לתואר שני, המקדישים את כל זמנם למחקר, זכאים למלגות מלגות המחקר מוענקות ע"י המנחה, אם כי החוג מעניק מלגת הצטיינות לסטודנטים  שהחל מהסמסטר הראשון ללימודיהם מבלים את כל זמנם באוניברסיטה. גובה המלגה הנהוג בחוג נכון להיום (2015) עומד על כ-60,000 ש"ח בשנה.

נוסף על המלגה, תלמידי תואר שני המועסקים בתרגול יזכו במשכורת חודשית ובפטור מתשלום שכ"ל.

סטודנטים המציגים את מחקרם בכנסים בינלאומיים יכולים לפנות בבקקשה להשתתפות בהוצאות נסיעה (השתתפות זו תלויה במקורות מימון).

כיצד מגישים תזה ?

עבודת התזה יש להגיש עד תום הסמסטר השישי ללימודים !

להלן פירוט התהליכים:

1. יש להדפיס את התזה ע"פ הנחיות כתיבת עבודת תזה של הרשות ללימודים מתקדמים

2. יש לאשר את התזה צורנית ברשות ללימודים מתקדמים, קומה 25 מגדל אשכול אצל גילי פרידמן . ניתן לעשות זאת בימים א' - ד' בין השעות: 10:00-13:00 ללא תיאום מראש! יש להגיע לרשות עם הדפסה של עבודת התזה (לא כרוכה) יחד עם טופס: אישור מנחה להגשת תזה חתום ע'י המנחה/ים.

3. לאחר אישור צורני של התזה ע'י הרשות ללימודים מתקדמים, יש לכרוך את התזה ב-4 עותקים ללא דף הכרת תודה, להחתים את כל המנחים ולהעביר למזכירות החוג.

4. עבודת התזה תישלח לשיפוט ועם קבלת חוות הדעת מהשופטים, ייקבע לך ע'י המנחה/ים תאריך לבחינת גמר.

- אם לא נדרשים תיקונים אחרי בחינת הגמר, יש להגיש 6 עותקים נוספים חתומים ע'י המנחה/ים כולל דף הכרת תודה.
- אם נדרשים תיקונים אחרי בחינת הגמר, עליך לתקן את התזה ולהגיש את הגרסא המעודכנת והחתומה ע'י המנחה/ים תוך צירוף דף הכרת תודה.
- יש לצרף CD עליו שמורה עבודת התזה, ולמלא נספח הפקדה לספרייה.

5. סגירת תואר ע'י מזכירות החוג

6. בדיקה אקדמית ברשות ללימודים מתקדמים ולאח'כ ביצוע סגירת תואר ע"י מדור בוגרים.

7. אישור זכאות לתואר M.Sc. יישלח אליכם בדואר ע'י מדור בוגרים.

8. להתראות בטקס המוסמכים של האוניברסיטה (הזמנות יישלחו אליכם בדואר).

 מצ"ב תרשים המתאר את תהליך הגשת התזה

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search