סגל אקדמי

ד
תחומי עניין : שיטות פורמליות, תורת המשחקיםד"ר אבני גיאgavni@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240526 | חדר: 409
פרופ' אוסדצ'י ריטה
תחומי עניין : ראייה ממוחשבת, למידה ממוכנתפרופ' אוסדצ'י ריטהrita@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288444 | חדר: 410
פרופ' בן-אשר יוסי
תחומי עניין : חישוב מקבילי, מערכות הפעלה, מהדריםפרופ' בן-אשר יוסיyosi@cs.haifa.ac.il
טלפון : 04-8240338 | חדר: 513
פרופ' דונקלמן אור
תחומי עניין : קריפטוגרפיה וקריפטאנליזה, אבטחת מחשביםפרופ' דונקלמן אורorrd@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288447 | חדר: 408
פרופ' הל-אור חגית
תחומי עניין : ראיה ממוחשבתפרופ' הל-אור חגיתhagit@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249731 | חדר: 415
פרופ' וימן אורן
תחומי עניין : אלגוריתמים, מבני נתוניםפרופ' וימן אורןoren@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240165 | חדר: 412א
פרופ' וינטנר שולי
תחומי עניין : בלשנות חישוביתפרופ' וינטנר שוליshuly@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288180 | חדר: 403
פרופ' וינשטיין אלק
תחומי עניין : אלגוריתמים, סיבוכיותפרופ' וינשטיין אלקalek@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249727 | חדר: 511
פרופ' לנדאו מנחם גד
תחומי עניין : אלגוריתמים, ביולוגיה חישוביתפרופ' לנדאו מנחם גדlandau@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240103 | חדר: 512
ד
תחומי עניין : תיאוריה של מדעי המחשב, סיבוכיות חישוביתד"ר מאיר אור ormeir@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8280785 | חדר: 412ג
פרופ' נוימן אילן
תחומי עניין : אלגוריתמים, סיבוכיותפרופ' נוימן אילןilan@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249729 | חדר: 515
ד
תחומי עניין : אבטחת מידע, קריפטוגרפיה, חישוב בטוח, ואלגוריתמים לביג דאטהד"ר עקביה עדיakavia@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-6647921 | חדר: 505
ד
תחומי עניין : עיבוד גיאומטרי, ייצור חישוביד"ר פורן רועיroiporanne@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8280790 | חדר: 510
פרופ' פלדמן דן
תחומי עניין : רובוטיקה וביג דאטהפרופ' פלדמן דןdannyf.post@gmail.com
טלפון: 04-8280786 | חדר: 413
פרופ' פלדמן מורן
תחומי עניין : אלגוריתמים, תורת המשחקים האלגוריתמיתפרופ' פלדמן מורןmoranfe@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249728 | חדר: 516
פרופ' קולודני רחל
תחומי עניין : ביולוגיה חישוביתפרופ' קולודני רחלtrachel@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240158 | חדר: 416
ד
תחומי עניין : ראייה ממוחשבתד"ר קורמן סיימוןsimon.korman@gmail.com
טלפון: 04-8249708 | חדר: 411
פרופ' קרן דניאל
תחומי עניין : זיהוי תבניות הסתברותי, ניטור במערכות מבוזרות ודינמיותפרופ' קרן דניאלdkeren@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249730 | חדר: 411
פרופ' רבינוביץ יורי
תחומי עניין : אלגוריתמים, מתמטיקה דיסקרטיתת סיבוכיות חישוביםפרופ' רבינוביץ יוריyuri@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249902 | חדר: 514
ד
תחומי עניין : למידה ממוכנת, ראיה ממוחשבתד"ר רוזנבאום דןdanro@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249513 | חדר: 612
פרופ' רון-צבי נגה
תחומי עניין : אלגוריתמים, סיבוכיות חישובית, תורת הצפינהפרופ' רון-צבי נגהnoga@cs.haifa.ac.il
חדר: 412ב
פרופ' שאלתיאל רונן
תחומי עניין : תאוריה של מדעי המחשב, סיבוכיות חקר של רנדומיות כמשאב בחישובפרופ' שאלתיאל רונןronen@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249952 | חדר: 414

אמריטוס

פרופ' גולומביק מרטין
תחומי עניין : אלגוריתמים בגרפים, בינה מלאכותיתפרופ' גולומביק מרטין golumbic@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288442 | חדר: 402
פרופ' גורדון דן
תחומי עניין : חישוב מדעיפרופ' גורדון דןgordon@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240159 | חדר: 103
פרופ' מנביץ לרי
תחומי עניין : בינה מלאכותית, רשתות נוירוניםפרופ' מנביץ לריmanevitz@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288442 | חדר: 402

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

  • dummy04-8240259

  • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

  • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search