בעלי תפקידים בחוג

פרופ' רחל קולודני
ראש החוגפרופ' רחל קולודניtrachel@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240158 | חדר: 416
נטלי לנדר
תפקיד: עוזרת מנהלית לראש החוגנטלי לנדרnlander@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240259 | חדר: 405
פרופ' דניאל קרן
יושב ראש ועדת תואר שני ותואר שלישיפרופ' דניאל קרןdkeren@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249730 | חדר: 411
פרופ' אור דונקלמן
אחראי אקדמי תואר ראשוןפרופ' אור דונקלמןorrd@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288447 | חדר: 408
פרופ' דן גורדון
יועץ אקדמי לתואר ראשוןפרופ' דן גורדוןgordon@cs.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240159 | חדר: 103

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

  • dummy04-8240259

  • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

  • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search