תחומי מחקר

תחומי המחקר בחוג כוללים הן תיאוריה של מדעי המחשב והן תחומים ישומיים.

אלגוריתמים

אקראיות

מבני נתונים

מתימטיקה דיסקרטית

סיבוכיות

קריפטוגרפיה

אבטחת מחשבים ופרטיות

ביולוגיה חישובית

בינה מלאכותית

בלשנות חישובית ועיבוד שפות טבעיות

גרפיקה ממוחשבת

זיהוי תבניות

חישוב מקבילי

למידה ממוכנת

מהדרים

עיבוד תמונה

ראייה ממוחשבת

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

אימייל: csinfo@ds.haifa.ac.il

Search