CRI

מכון קיסריה למחקר בין-תחומי של ישומים במדעי המחשב.

מכון קיסריה על שם הברון אדמון בנימין דה-רוטשילד למחקר בין-תחומי של ישומיים במדעי המחשב (CRI) נוסד באוניברסיטת חיפה בשנת 2001 בעזרת תרומתה הנדיבה של עמותת רוטשילד-קיסריה.  CRI הוא מכון מחקר מתקדם בעל אופי יחודי בישראל: המכון מתמקד בקידום מחקר בין-תחומי של ישומים של מדעי המחשב.  אכן, בעוד שקיימים מספר מכוני מחקר, מעטים מיועדים במיוחד למחקר בין-תחומי.

לפרטים נוספים, ראו את אתר המכון.

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

אימייל: csinfo@ds.haifa.ac.il

Search