חובות אקדמיות

על מנת לסיים תואר בוגר באוניברסיטת חיפה על סטונדט לעמוד בדרישות תקנון האוניברסיטה והקורסים בהם השתתף.

חובות לתואר ראשון על פי התקנון

1. חובת לימודי אנגלית:

חובה להשלים את לימודי האנגלית כשפה זרה ולקבל פטור, עד תום כיתה י"ב ולפני שלומדים קורסים בדרג 3.

בחינת אמיר"ם (בחינה ממחושבת) ובחינת אמי"ר (בחינה בכתב) מאפשרות לקבוע את רמת האנגלית של התלמיד. הרשמה

לבחינת אמיר"ם תתבצע דרך מזכירות התוכנית. הרשמה לבחינת אמי"ר תעשה עצמאית ובאחריות התלמיד, מול המרכז הארצי.

להלן קישור לאתר המרכז הארצי- מרכז הבחינות הארצי באתר תוכלו לראות פירוט על הבחינות, בחינות לדוגמא וכו'.

2. "דרך הרוח":

חובה להשלים 4 נ"ז מתוך מבחר הקורסים שמציעה תוכנית "דרך הרוח". 

קישור לאתר "דרך הרוח":

http://woh.haifa.ac.il/

ללומדים- אתר מועדי ג':

http://hevra.haifa.ac.il/~sforms

שנתון:

לעיוניכם מצורף קישור לשנתון האוניברסיטה תשע"ז-

http://mt.haifa.ac.il/AMT-Publications/Shnatonim/LastShnaton/shnaton.pdf

אתר מנהל תלמידים:

האתר מפרט נהלים אוניברסיטאיים.

http://mt.haifa.ac.il/

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

  • dummy04-8240259

  • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

  • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search