תוכנית אתגר

"תוכנית אתגר" הינה תכנית לימודים ייחודית לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. התוכנית מיועדת לתלמידי ותלמידות כיתה י' מצטיינים ברמת 5 יח"ל במתימטיקה, שנחנו במוטיבציה גבוהה, נכונות להשקיע ויכולת לעמוד באתגרים אקדמיים.

בוגרי ובוגרות תכנית אתגר מסיימים תואר ראשון במדעי המחשב בגיל צעיר ובכך מקדימים לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, ולמנף את תרומתם האדירה לחברה הישראלית. רבים מבוגרי ובוגרות התוכנית ממשיכים ללימודים מתקדמים באוניברסיטאות מובילות בארץ ובעולם, משתתפים במחקרי פיתוח משמעותיים ומאיישים תפקידים בכירים ועמדות מפתח במוסדות אקדמיים ובתעשיית ההיי-טק: בתפקידי הנדסה, פיתוח תוכנות ואפליקציות, אבטחת מידע, סייבר, יזמות וטכנולוגיה, והקמת חברות הזנק מובילות בתחומי מדעי המחשב.

בנוסף, במהלך השנים  זוכים רבים מתלמידי ותלמידות "תוכנית אתגר" במלגה היוקרתית ע"ש אורי עקביה ז"ל, המוענקת על ידי החוג למדעי המחשב על סמך מצוינות בלימודים בתואר הראשון.  

התוכנית דורשת מתלמידיה ותלמידותיה את מילוי החובות האקדמיות במקביל ללימודים התיכוניים, תוך התחייבות להשלמת תעודת בגרות מלאה. הלימודים בתוכנית מתחילים באמצע כיתה י' ומסתיימים בתום שנת לימוד י"ג - ובסך הכול שלוש וחצי שנות לימוד.

צה"ל מאפשר לתלמידי ותלמידות "תוכנית אתגר" הנדרשים לשירות צבאי, לדחות את הגיוס כדי להשלים את שנת הלימודים הי"ג, בכפוף לדרישותיו ותנאיו. בקשות לדחיית השירות הצבאי מתבצעת באופן מרוכז באמצעות מזכירות התכנית באמצע כיתה י"ב.

מערכת השעות כוללת כ– 12 שעות לימוד שבועיות. הלימודים מתקיימים בשניים עד שלושה ימי לימוד בשבוע בשעות אחר הצהריים, כולל גם בסמסטר קיץ במהלך כיתות י', י"א ו-י"ב. בשנת הלימודים ה -י"ג לא מתקיים סמסטר קיץ.

הלימודים מתקיימים בקמפוס העיר ע"ש לורי לוקיי. תכנית הלימודים זהה בתכניה ודרישותיה האקדמיות לתכנית הלימודים הרגילה בחוג למדעי המחשב (דרישות הקורסים, רמת הקושי של ההרצאות והבחינות). התוכנית מועברת על ידי חברי וחברות הסגל האקדמי של החוג למדעי המחשב ומותאמת ללוחות הזמנים והדרישות של משרד החינוך לבתי הספר העל יסודיים. בנוסף , מלווה את התוכנית יועצת חינוכית, המסייעת להשתלבות והסתגלות מיטבית של התלמידים והתלמידות למסגרת האוניברסיטאית.

הצלחה בתוכנית מצריכה שעות לימוד ותרגול רבות, יכולת לימוד עצמאית ועמידה בכל הדרישות האקדמיות.

שכר הלימוד הינו שכר לימוד אוניברסיטאי הזהה לכלל הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה. לתלמידי ותלמידות אתגר יחושב שכר הלימוד לפי מספר נקודות הזכות הנלמדות, ובתום התוכנית יש להגיע לתשלום מלא של שכר הלימוד (לבירור עלויות גובה שכר הלימוד יש לפנות ישירות למדור שכר לימוד באוניברסיטה).

מסלולי קבלה לתכנית

מסלול א'

מיועד לתלמידים ותלמידות מצטיינים בכיתה י', עם ציון 85 ב 5 יח"ל במתימטיקה.

הקבלה לתכנית אתגר מורכבת מארבעה שלבים. יש לסיים בהצלחה כל שלב על מנת להתקדם לשלב הבא:

  1. המלצת מנהל בית הספר.
  2. הצלחה במבדקי התאמה וקבלה המתקיימים בשפה העברית ו/או בקיאות בבחינת סיווג בעברית כמקובל באוניברסיטה ובחוג למדעי המחשב (תלמידים בבתי-ספר בהם שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים לעמוד בדרישות האוניברסיטאיות לרמת עברית). רמת העברית הנדרשת לשנה"ל תשפ"ד היא 120.
  3. הצלחה בקורס "מבוא למדעי המחשב" בסמסטר ב' של כיתה י'.
  4. הצלחה בשלושת  קורסי סמסטר הקיץ של כיתה י'.

רק תלמידים ותלמידות שיעמדו בכל ארבעת התנאים יתקבלו ל"תוכנית אתגר", שמשמעותה קבלה כסטודנט או סטודנטית מן המניין בחוג למדעי המחשב.

מסלול ב'

מיועד לתלמידים ותלמידות שנבחנו בכל השאלונים של בחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, במועד א' קיץ,  של כיתה י'.  

במסלול זה מתחילה תוכנית הלימודים בסמסטר קיץ של כיתה י'. על מנת להתקבל ל"תוכנית אתגר" במסלול זה כסטודנט או סטודנטית מן המניין בחוג למדעי המחשב, יש לעבור בהצלחה את שלושת קורסי סמסטר הקיץ, ולסיים את בחינות הבגרות במתמטיקה, במועד הרשום מעלה, בציון כולל של 85 ומעלה.

רק תלמידים ותלמידות שיעמדו בתנאי המסלול, יתקבלו ל"תכנית אתגר", שמשמעותה קבלה כסטודנט או סטודנטית מן המניין בחוג למדעי המחשב.

בהמשך הלימודים יוכפפו תלמידי ותלמידות שני המסלולים לכל הדרישות והנהלים של החוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה, תוך התחייבות למילוי החובות האקדמיות במקביל ללימודים התיכוניים והשלמת תעודת בגרות מלאה.

תכנית הלימודים

לקבלת תואר ראשון B.Sc. במדעי המחשב ב "תוכנית אתגר" באוניברסיטת חיפה, יש להשלים את החובות הבאים:

  • 55 נ"ז קורסי חובה במדעי המחשב.
  • 25 נ"ז קורסי חובה במתמטיקה.
  • 32 נ"ז קורסי בחירה במדעי המחשב.
  • 4 נ"ז של קורסי בחירה חופשיים.
  • 4 נ"ז מקורסי אשכולות העשרה של 'דרך הרוח' או 'יזמות וחדשנות'.

סה"כ – 120 נ"ז.

  • חובת השלמת אנגלית

יש לעמוד בדרישות האנגלית בהתאם להחלטות מל"ג. הגעה לרמת פטור הינה הכרחית עד סוף כיתה י"ב, לקראת הרישום לקורסי השנה השלישית.

לקבלת הסבר אודות לימודי האנגלית ניתן להיכנס לאתר היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות - https://engfor.haifa.ac.il

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

אימייל: csinfo@ds.haifa.ac.il

Search