תואר שני תשפ"א

לימודים לתואר שני (.M.Scיו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : פרופ׳ רונן שאלתיאל

מטרת הלימודים

תוכנית המוסמך כוללת שני מסלולים:

מדעי המחשב - עם תזה - תוכנית לימודים לתואר שני מחקרי המיועדת לתלמידים השואפים להתפתח בכיוון של מחקר אקדמי. תלמידים אלו יוכלו להמשיך אח"כ ללימודי דוקטורט או להשתלב בתפקידי מחקר ופיתוח מתקדמים בתעשיות עתירות ידע.
מדעי המחשב - ללא תזה - תוכנית לימודים לתואר שני המיועדת ללתלמידים השואפים להרחיב את השכלתם במדעי המחשב. דרישות התוכנית כוללות הגשת  פרוייקט גמר או הצלחה בבחינת גמר.

בוגרי תוכנית התואר השני של החוג התקבלו ללימודי דוקטורט בטובות שבאוניברסיטאות בעולם, כולל הטכניון, MIT, Stanford, CMUועוד. אלו שבחרו בתעשייה מועסקים במשרות בכירות כמהנדסי תוכנה, מפתחי אלגוריתמים, ראשי צוות פיתוח ומנהלי קבוצות, בחברות מובילות כגון אינטל, י.ב.מ., פיליפס, רפאל ועוד, כמו גם בחברות סטארט-אפ רבות.

תנאי הקבלה

תואר ראשון (B.Sc או B.A) במדעי המחשב ממוסד אקדמי מוכר, בתכנית לימודים המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה כתכנית במדעי המחשב.

 • ממוצע ציונים 85 לפחות בתואר ראשון (ציון כללי וגם ציון בחוג למדעי המחשב)  ולא פחות מציון 76 בחוג השני (לבוגרי דו-חוגי).
 • המלצת ועדת קבלה חוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.
 • בוגרים של תוכניות לימודים מסוימות (כגון הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע) עשויים להתקבל לאחר השלמות מתאימות.
 • מועמד למסלול עם תזה עשוי להתקבל בשלב ראשון למסלול ללא תזה. המעבר למסלול עם תזה יהיה מותנה במציאת מנחה לתזה.
 • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע'י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו'ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, ואשר תכנית הלימודים שלהם במדעי המחשב מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור: http://www.ets.org/gre/

 הערה: למצטיינים תחולקנה מלגות. כמו כן, קיימות מלגות מחקר בחלק מתחומי המחקר.

מבנה הלימודים

 • מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית (תזה) (203201-20-01)
  בוגר מדעי המחשב בתכנית חד-חוגית נדרש ללמוד 28 שש"ס.
  בוגר מדעי המחשב בתכנית דו-חוגית נדרש ללמוד 32 שש"ס.
 • מסלול ב' - עם כתיבת פרויקט גמר / בחינת גמר (ללא תזה) (203202-20-01)
  בוגר מדעי המחשב נדרש ללמוד 36 שש"ס.


משך הלימודים

בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים הרגיל הוא עד שלוש שנים במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), ושנתיים במסלול ללא תזה. במסלול המואץ, משך הלימודים הכולל לתואר ראשון ושני הינו ארבע שנים. עמידה בלוחות הזמנים היא באחריותו הבלעדית של הסטודנט. ניתן להגיש בקשה מנומקת היטב להארכת לימודים, שתידון על ידי ועדת מ.א. חוגית ועל ידי הרשות ללימודים מתקדמים. בשום מקרה לא מובטחת הארכת לימודים.

* תאריך אחרון להגשת מסמכים: 28.1.21

ניתן להתחיל את הלימודים בסמסטר א' או בסמסטר ב'.

צור קשר

החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה | בניין ג'ייקובס, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838 | Israel

 • dummy04-8240259

 • dummyתוכנית אתגר: 04-8288446

 • dummyפקס: 04-8249331

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2018. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

Search