תואר שני תשפ"ה

מטרת הלימודים

מדעי המחשב - עם תזה -  תוכנית לימודים לתואר שני מחקרי המיועדת לתלמידים השואפים להתפתח בכיוון של מחקר אקדמי. תלמידים אלו יוכלו להמשיך אח"כ ללימודי דוקטורט או להשתלב בתפקידי מחקר ופיתוח מתקדמים בתעשיות עתירות ידע.

בוגרי תוכנית התואר השני של החוג התקבלו ללימודי דוקטורט בטובות שבאוניברסיטאות בעולם, אוניברסיטת ת"א, CMU, Stanford, MIT ועוד. אלו שבחרו בתעשייה מועסקים במשרות בכירות כמהנדסי תוכנה, מפתחי אלגוריתמים, ראש צוות פיתוח ומנהלי קבוצות, בחברות מובילות כגון אינטל, י.ב.מ., פיליפס, רפאל ועוד, כמו גם בחברות סטארט-אפ רבות.

 החוג למדעי המחשב מציע גם תוכנית ללימודי תואר מוסמך במדעי המחשב - ללא תזה - המיועדת לסטודנטים שלא עומדים בדרישות הלימודיות במסלול עם תזה ומאפשרת לתלמידים להרחיב את השכלתם במדעי המחשב. דרישות התוכנית במסלול ללא תזה כוללות גם הגשת פרויקט גמר או הצלחה בבחינת גמר.

כל המועמדים יתקבלו אוטומטית למסלול ללא תזה, עם מציאת מנחה יוכלו הסטודנטים לעבור למסלול עם תזה. המעבר למסלול עם תזה מותנה במציאת מנחה לתזה במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים וכרוך באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

תנאי הקבלה

 • תואר ראשון (. B.Sc אוB.A .) במדעי המחשב ממוסד אקדמי מוכר, בתכנית לימודים המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה כתכנית במדעי המחשב.
 • ממוצע ציונים 85 לפחות בתואר ראשון (בתוכנית למדעי המחשב) ועבור בוגרי תואר דו-חוגי לא פחות מציון 76 בחוג השני.
 • המלצת ועדת קבלה חוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.
 • בוגרים של תוכניות לימודים מסוימות (כגון הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה, הנדסת מערכות מידע) עשויים להתקבל לאחר השלמות מתאימות.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, ואשר תכנית הלימודים שלהם במדעי המחשב מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון, נתון לשיקול וועדת הקבלה לתארים מתקדמים חוגית.

פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור: http://www.ets.org/gre/  

הערה: מספר מלגות חוגיות מוצעות לתלמידים מצטיינים. כמו כן, קיימות מלגות מחקר בחלק מתחומי המחקר.

מבנה הלימודים

היקף הלימודים בשני המסלולים 36 שעות שבועיות סמסטריאליות

 • מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית (עם תזה) (203201-24-01)
  בוגר מדעי המחשב בתכנית חד-חוגית מדעי המחשב נדרש להשלים 28 שש"ס.
  בוגר מדעי המחשב בתכנית דו-חוגית נדרש להשלים 32 שש"ס.

על ידי השלמת קורסים, סמינר/ים ומטלות לימודיות אחרות, היקפה של התזה ישלים את סך השש"ס לכדי 36 שש"ס.

הערה: בוגרי תארים שאינם מדעי המחשב עשויים להידרש לקורסי השלמות ו/או מכסת שעות מוגדלת.

 • מסלול ב' - עם כתיבת פרויקט גמר / בחינת גמר (ללא תזה) (203202-24-01)
  בוגר מדעי המחשב נדרש ללמוד 36 שש"ס.

משך הלימודים

בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים הרגיל הוא עד שלוש שנים במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), ושנתיים במסלול ללא תזה. עמידה בלוחות הזמנים היא באחריותו הבלעדית של הסטודנט. ניתן להגיש בקשה מנומקת היטב להארכת לימודים, שתידון על ידי ועדת מ.א. חוגית ועל ידי הרשות ללימודים מתקדמים. בשום מקרה לא מובטחת הארכת לימודים.

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה סמסטר א' תחל בתאריך 11.2.2024

מועד אחרון להגשת מסמכים 22.9.24

ניתן להתחיל את הלימודים בסמסטר א' או בסמסטר ב'.

**הלימודים נערכים בקמפוס העיר.

צור קשר

החוג למדעי המחשב
בניין עמיר, קומה 2, חדר 212
קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
רח' הנמל 65, חיפה 3303221

04-8240259

תוכנית אתגר: 04-8288446

פקס: 04-8249331

אימייל: csinfo@ds.haifa.ac.il

Search